عضویت در سایت
 
 
تقویم
تعداد کل بازدیدها:72644

03 مهر 1399
 
 
دوره ها
 
 
داستان واژه ها
 
 
لیست داستان واژه ها » پرونتاریا

پرونتاریا

تاریخچه واژه ها

معمولاً جوامع را از لحاظ توزیع ثروت و وضعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی افراد به سه طبقه تقسیم می کنند: طبقه اشراف(aristocracy) ، طبقه متوسط یا بورژوازی (bourgeoisie) و طبقه کارگران و یا پرولتاریا(proletariat) . در این بخش به ریشه واژه proletariat می پردازیم.

proletariat از واژه لاتین proletarius مشتق شده که به رمی های آزاد ( غیر برده) ولی فاقد زمین و ثروت اطلاق می شد. این واژه خود از واژه  proles به معنی "فرزند" و" بچه" گرفته شده است . اگر چه آن رمی های آزاد (proletarius) حق رای داشتند مورد تنفر بسیاری از رمی های ثروتمند بودند. این افراد متمول معتقد بودند که proletarius ها صرفاً  به درد تولیدمثل و زایش می خورند و بدین سبب آنها را proletarii یا "تولید کنندگان بچه" می نامیدند.

   در اواسط قرن نوزدهم  میلادی کارل مارکس (Karl Marx) از این واژه برای نامیدن طبقه فرودست جامعه اش یعنی کارگران استفاده کرد.

   امروزه واژه proletariat کماکان با همان معنی طبقه کارگران صنعتی فاقد سرمایه و ابزار تولید که برای تامین معیشت خود مجبورند نیروی کارشان را بفروشند و نیز طبقه فرودست جامعه بکار می رود.

 واژه proletarian از لحاظ دستوری هم اسم است و هم صفت. یعنی هم به مفهوم کارگر و زحمت کش و رنجبر است و هم به معنی وابسته و مرتبط به این طبقه. مصدری هم بر اساس آن ساخته شده که Proletarianize to است و به معنی کسی را تا حد طبقه پرولتاریا تنزیل درجه دادن و یا با کسی مثل کارگر رفتار کردن می باشد.

 
اخبار
 
 
پیوندهای مفید
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به ترجمه همزمان می باشد