عضویت در سایت
 
 
تقویم
تعداد کل بازدیدها:72644

03 مهر 1399
 
 
دوره ها
 
 
داستان واژه ها
 
 
لیست داستان واژه ها » بلشویک

بلشویک

همگی واژه بلشویک (Bolshevik) را شنیده ایم و به میزان مطالعات و معلومات مان با آن آشنایی داریم. حال ببینیم که این واژه از کجا سرچشمه گرفته و به چه معنی است .

  در سال 1903 ، در یکی از گردهمایی های سران کمونیست ها ، لنین بیشترین میزان آرا را به خود اختصاص داد . به دنبال این موفقیت ، او زیرکانه طرفداران خود را Bolshevik به معنی "اکثریت" نامید. bol'she ) در زبان روسی به معنی بزرگتر است و از آنجائیکه اعضای این جناح در حزب کمونیست حائز اکثریت بودند Bolshevik نامیده می شدند.) این حرکت او از لحاظ تبلیغاتی موثر واقع شد هرچند که طرفدارانش در واقعیت اقلیتی بیش نبودند. بعدها پس از انقلاب 1917 روسیه ، این واژه به هر کسی که عضو حزب کمونیست روسیه بود اطلاق می شد. از آنجائیکه واژه ها به مرور زمان تغییر معنی می دهند و یا معانی دیگری نیز پیدا می کنند، امروزه واژه بلشویک به کسی گفته می شود که متمایل به کمونیسم است و در تفکرات سیاسی خود بسیار افراطی است و حالتی انقلابی دارد و البته از لحاظ بار معنایی منفی است . واژه Bolshevik از لحاظ دستوری هم اسم است و هم صفت که در این حالت آنرا بلشویکی و کمونیستی ترجمه می کنیم.

   از این واژه ، واژه بلشویسم(Bolshevism)    مشتق می شود که به معنی تز و دکترین و برنامه بلشویک هاست که چیزی جز براندازی قهر آمیز و انقلابی کاپیتالیسم (capitalism) یا سرمایه داری نمی باشد. معنی دیگراین واژه کمونیسم روسی است. به طرفدار چنین طرز تفکری  Bolshevist می گویند که در واقع مترادف Bolshevik است و مانند آن از لحاظ دستوری هم اسم است و هم صفت.

  در مقابل بلشویک ها جناح دیگری از حزب سوسیال دموکرات روسیه ( قبل و در طول انقلاب) وجود داشت که به دستاوردهای تدریجی سوسیالیسم از طریق روش های پارلمانی و گام به گام و نه ضربتی و قهر آمیز و انقلابی اعتقاد داشتند. این گروه را Menshevik می نامیدند که از واژه روسی men'she به معنی " کمتر"  مشتق شده است زیرا در حزب حائز اقلیت آرا بودند.

   بر اساس این واژه  نیز واژه Menshevism  ساخته می شود که در واقع تز منشویک هاست . به طرفداران این طرز تفکر نیز Menshevist  گفته می شود. این واژه از لحاظ دستوری هم اسم است و هم صفت و در حقیقت مترادف Menshevik است.

 
اخبار
 
 
پیوندهای مفید
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به ترجمه همزمان می باشد